About


Nickname: Bianny hoặc gọi là Hồ.

Giới tính: Nữ ^^

Năm sinh: 1990.

Cư ngụ: Tp.HCM.

Advertisements
%d bloggers like this: