Giới thiệu

Thể loại: Nhất thụ nhất công, minh chủ sửu công, tiểu quan mỹ thụ, giang hồ, kiếm hiệp, Happy Engding

Tình trạng bản gốc: Hoàn kết – 72 chương.

Trong rất nhiều tiểu thuyết, mỹ diễm luyến sủng thường số phận là được sắp đặt, truyện này cũng viết về một dạng nhân vật như vậy. Nhưng đây không thực là dã thú, chỉ là mang bề ngoài giống dã thú, bất quá cũng không khác là mấy, chỉ là rảnh rỗi thì ta đây thuận tay viết về một người.

★*Chương 1*★

Chương 2*★.. ★*Chương 3*★.. ★*Chương 4

Chương 5*★.. ★*Chương 6

Chương 7*★.. ★*Chương 8*★.. ★*Chương 9

★*Chương10*★

★*Chương11*★

Chương12*★.. ★*Chương13*★.. ★*Chương14

Chương15*★.. ★*Chương16

Chương17*★.. ★*Chương18*★.. ★*Chương19

★*Chương20*★

★*Chương21*★

Chương22*★.. ★*Chương23*★.. ★*Chương24

Chương25*★.. ★*Chương26

Chương27*★.. ★*Chương28*★.. ★*Chương29

★*Chương30*★

Advertisements