Cuối cùng thì tên BT nhất truyện này cũng đã chính thức xuất hiện rồi @___@

Advertisements