Chị Lan bảo chỉ là cố vấn nên chỉ để tên tác giả T.T nhưng thực sự muốn cùng để cả hai cái tên lên. Cám ơn chị rất nhiều về tư liệu điển tích, ý kiến chỉnh lý chức danh và địa danh để dựng bối cảnh truyện, rất cảm ơn chị.

Advertisements