Credit:

Tittle: Baidu – Google phu thê tương tính 100 câu vấn đáp (hài).

Author: nhiều tác giả.

Translator: Bianny.

Đã del 50 câu  vấn đáp đã post lần trước.

^^

Advertisements