Cái này … coi như là ta viết chơi đi =)) vì cái gì người ta nói là đồn hay chê, đều phải là phi thường phóng đại =))

Mà việc ta nói đến đây đều liên quan đến hai chữ “đồn” và “chê” đó, cho nên trong tiêu đề thêm hai chữ “phóng đại” là thấy rất hợp tình hợp lý rồi đó nha.

Thứ nhất ta nói là cái tin “đồn”:

Cái này không phải ai đồn, mà là đọc xong cái này thì sẽ có tin đồn.

Được, đã vậy ta cho đồn rằng “Nếu đã đọc bản edit/dịch rồi, thì đừng bao giờ động đến QT (bản quicktranslator) và ngược lại, nếu đã xem bản QT, thì đừng bao giờ động vào bản edit/dịch nữa.”

Một vài bạn rất dễ thương sẽ nói, ui, đọc QT rồi thì đọc lại bản edit/dịch nữa làm gì? Rất đúng, vì các bạn này là có thể  đọc được QT.

Còn các bạn không đọc được QT? Haha, ta nói … nghe ta đi vì sẽ có cái điều thứ hai thế này: Phi thường chém gió.

Thứ hai ta nói chính là cái “chê” đó =)):

Và xin được làm một bài “PHÓNG SỰ NẶC DANH” ở blog này (vì không muốn war và không muốn làm mất mặt rất nhiều bạn “đồng nghiệp” khác =)) her her )

Advertisements