Tóm tắt đệ nhị chương: Không có gì, nhưng cực kỳ dài dòng văn tự.

Có thể nói mấy lời dài dòng văn tự, là để làm rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu.

Sau này hết cái để suy đoán với suy luận rồi, chắc chắn chỉ còn là thoại , thoại, thoại …  =)).

(Lan Lan đã đi thực tế từ đầu tháng trước, nên chương này ta bơi một mình.)

Advertisements