Nhắc cho nhớ chương trước =)) Liễu Y ở nhà của Bắc Minh Hiên được hậu đãi rất tốt, cho tới ngày thứ ba, Bắc Hiên Minh sau khi cùng hắn ăn cơm đã bất thình lình ngã xuống (ngã thôi chứ không bất tỉnh). Tiếp đó, nói cho hắn nghe, cái xuân dược ngày trước (lúc hai đứa nó gặp nhau) không phải là xuân dược bình thường. Là “cửu cửu quy nhất” độc dược, cứ cách chín ngày sẽ phát tác một lần, tổng cộng phát tác chín lần, mới tiêu trừ =)) (chơi gì ác dzậy Sinh Tử đại nhân) mà Bắc Minh Hiên vốn sợ chuyện hắn hễ dược phát tác thì không cử động được, nên không tiện kiếm người ngoài giải trừ.

Vốn ngại Liễu Y đang tìm kiếm chủ tự không dám đề nghị, nhưng giờ chuyện không nói cũng đã “tự nhiên” mà lộ, vả lại Liễu Y cũng không chối từ, vậy là đành để hắn giúp giải độc luôn =))

Thế là Hot scene bék đầu =))

Chương này hai đứa nó tự kỷ thấy pà luôn =.=” dzuốt mồ hôi.

Dzô!

Advertisements