Ài, vẫn là bắt tay anh Cxdict, lâu rồi không nhìn thấy cái bản mặt đen thùi của ảnh, giờ nhìn lại vẫn nản như thường =))

Hôm nay không tóm tắt chương trước, vì chương trước toàn là tụi nó tự xữ =)) đọc là hiểu rồi không cần thuyết minh hay bình luận làm quỷ gì =))

Bình là bình cái chương này ah. Con bà nó! Thằng nhóc Liễu Y, lúc đầu thấy nó nói “thêm ngươi một người nữa cũng không có gì nhiều…” tưởng tượng ra cái mặt nó ủy khuất mà thấy thương. Ai dè chưa được hết một chương, nó lấy cái dzụ che được mặt anh công mà tý tởn là pó tay nó rồi.

Ta nói ta không thương nổi thằng thụ này mà. =))

Advertisements