^^
Ta không có gì để nói hết.

Bản Vietphrase vẫn là soạn chưa xong … cho nên như đã trả lời mail cho một bạn thắc mắc “Mỹ nhân dữ dã thú, bạn Hồ  sao hơn một tuần rồi không thấy T.T ” ta nói: Chờ bản VietPhare soạn xong đã.
Bây giờ nghe lời Minh Lan xóa trắng hết VietPhare của QT, sau đó dùng Cxdict tra nghĩa dịch tổng quát lại. Cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng được cái an ủi là từ đó về sau không phải ngồi rà cú pháp lâu lắc nữa.
Và trong khi cắp cặp đi học trong ” Tàng thư viện” về Hán ngữ thì lại lượm được cái này. Cũng hay ho.
Coi như giết thời gian đi. Xem có ai muốn thữ dịch lại cho bay bướm không  =))
Không thì trong bản dịch chương 7 có khi ta ngứa tay sẽ dịch (hoặc không =)) )
Nhưng sự thật cái lời bài hát này hay dù phần nhạc không đặc sắc.
我对你的心你永远不明了,我给你的爱却总是在煎熬,寂寞夜里我无助地寻找,想要找一个不变的依靠,再给我一次最深情的拥抱,让我感觉你最热烈的心跳,我并不在乎你知道不知道,疼爱你的心却永远不会老,你对我像雾像雨又像风,来来去去只留下一场空,你对我像雾像雨又像风,任凭我的心跟着你翻动……
你对我像雨像雾又像风我对你的心你永远不明了,我给你的爱却总是在煎熬,寂寞夜里我无助地寻找,想要找一个不变的依靠,再给我一次最深情的拥抱,让我感觉你最热烈的心跳,我并不在乎你知道不知道,疼爱你的心却永远不会老,你对我像雾像雨又像风,来来去去只留下一场空,你对我像雾像雨又像风,任凭我的心跟着你翻动……

“Blog vẫn đúng nghĩa là blog, chủ nghĩa cá nhân căn bản  vẫn  là thắng hạ chủ nghĩa vì cộng đồng LoL “

Advertisements