Tóm tắt đệ nhị chương:

câu chuyện mở ra đúng lúc Lưu tộc đến Diệp quốc. Sau đó một người trong bọn họ đã thúc ngựa mang cờ vội vã tiến thành muốn tìm Đại vương. Vừa hay trên đường gặp Hồng Linh và Hồ tử hai người thân tín của đại vương, nên người này may mắn được diện kiến Đại vương sớm hơn một chút. Chỉ là … người ta trong xui rủi lại có cái may, còn hắn thì đang may thì gặp xui rủi. Dược liệu hắn uống trước đó thật biết lựa lúc mà phát tác. Lại càng không biết do vô tình hay cố ý lại làm đám ba người Hồng Linh, Hồ tử và cả Đại vương thất kinh.

“Không sao…”

Hắn lại còn thở dốc nói không sao?

“Chỉ là … công hiệu dược phá thai … phát huy không đúng lúc…”

=))

Advertisements