Thị tẩm tướng quân.

Tác giả: Lăng Báo Tư.

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, HE

Là ta nhờ Cxdict ca ca chuyển từ Hoa ngữ sang Hán Việt ngữ, còn lại là ta tự chuyển từ Hán Việt ngữ sang thuần Việt ngữ. Cho nên:

Ta đề dịch chung : Dạ Hồ và Cxdict ca ca. Thực chất ta chỉ như editor (_ __#)

Văn án:

Vì hoàng đế tiểu tử kia, Lam Tề đông chinh hải tặc, bắc thảo bắc man, tây bình tây di, cầm mệnh thế hắn khai cương thác đất, để hắn thư thái vô lo ở hậu cung tả ủng hữu bão … Hắn có thể là làm sao đối đãi y? Ở trên giường tùy tiện mà “khao thưởng” y lưỡng hạ, lại đem y đá ra ngoài giáng cho một hồi trượng! Thế này coi là gì? Y quyết định phải đi thật xa, cho tên tình nhân không biết tốt xấu kia nếm mùi giáo huấn, để xem đường đường cửu ngũ chi tôn bên người thiếu y, còn có hay không ngày thái bình đã qua? …

Phản rồi, phản rồi ! Nghiệt thần này hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, để tiếng là “Trấn di Đại tướng quân” không làm, lại tự mình khí quan* xuất kinh, trốn đến Sơn Tây mở kỹ viện làm tú bà ! Hắn ngự giá thân chinh tới bắt người, dù đã toan liệu, cũng không bắt cái tên không biết điều này dập đầu nhận tội được, còn bị sắp đặt trận trượng dụ dỗ, chỉ vì đòi ” Dạ độ tư” lai trùng “nghiệp tích” (*), căn bản là muốn ức chết hắn! … tiểu tử thúi, chờ bị hắn ngũ hoa đại bảng* , cùng diễu hành hồi cung!

* khí quan:  bỏ không làm quan.

(*): nguyên văn là chích vi tác thảo”Dạ độ tư” lai trùng “Nghiệp tích”, trong chính văn cũng để nguyên là Dạ độ tư.

* ngũ hoa đại bảng: trói gô lại

*** Raw

文案:

为了那皇帝小子,蓝齐东征海盗、北讨北蛮、西平西夷,他拿命替他开疆拓土,让他高枕无忧的在后宫左拥右抱……可他是怎么对待他的?在床上随便“犒赏”他两下,又把他踢出去打下一场仗!这算什么?他决定走得远远的,给那不知好歹的坏情人一个教训尝尝,看堂堂九五之尊的身侧少了他,还有没有太平日子过?……

反了、反了!这孽臣完全不把他放在眼里,放著“镇夷大将军”不做,竟私自弃官出京,躲到山西开妓院当老鸨!他御驾亲征来捉人,这不知好歹的家伙没给他磕头认罪就算了,还摆下阵仗诱惑他,只为索讨“夜渡资”来冲“业绩”,根本存心气死他!……臭小子,等著被他五花大绑,一路游街拖回宫吧!……

Ta biết có người cũng dịch tác phẩm này ^^ là  Harumasa, tốc độ dịch cũng rất nhanh bỏ xa ta 5 chương rồi (oài hết phân nửa rồi còn gì =.=”) Nhưng ta là vẫn tà tà dịch vì ta dịch chỉ vì ta hứng ta dịch, ta cũng thưởng văn của Lăng Báo Tư theo cách khác, nhưng ta cũng không có nản mà bỏ, cho nên không phải lo đọc nửa chừng tức chết ^^ haha.

Advertisements